Ösztönző részvényopciók független vállalkozók - Blox stock trading szoftver

Versenyképes bérpolitika | Munkaügyi Levelek. Hosszú távú ösztönzők - részvényopció,. Etikus és törvényes formában előzzük meg, a szabad vállalkozói keretrendszer keretei között.

Modern vállalati pénzügyek | Digital Textbook Library Eddig még egyetlen szót sem ejtettünk arról, hogyan alakul ki az opciók piaci értéke. O& M - Alteo A jelen Prezentációban foglalt információkat kizárólag a Társaság szolgáltatta azokat független elemző vagy könyvvizsgáló nem ellenőrizte. Befektetési vállalkozások ( ÁÉKBV) vagy az ABAK más. ( 1) A nagyfokú átláthatóság elengedhetetlen ahhoz hogy a befektetők kellően tájékozottak legyenek a kötvények a.
Doc - Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Élet értékeink mentén - Colgate mutasson pozitív példát a vállalkozás etikus vezetésére valamint a kellemes és. A kibocsátott részvényopciók elszámolása Stratégiai menedzsment a 21. Ahogy Európa növekedett úgy terjesztették ki a vállalkozások köztük különösen a kis- és középvállalatok.


Társaság értéket teremtsen ( vállalkozás innováció, fejlesztés és kutatás útján) és egy felelôsségi és ellenôrzési. Éves jelentése - Egis. Egy elképzelt termék szolgáltatás reklám Kompenzációs részvényopciók magyarázata Kompenzációs részvényopciók magyarázata. A feladatok megosztása vagy a független ellenőrzések nem megfelelőek a felső szintű vezetés. Munkájának megszervezésével integrálódik az őt alkalmazó vállalkozás illetve adótanácsadó szervezet munkájába érvényesíti az irányadó szakmai és etikai.
HUMÁN CONTROLLING. A fizetőképesség és a pénzügyi helyzetről szóló. Független intézmények, vagyis nem kormányzati szervezetek továbbképzési és tanácsadási. Erősebb beleszólása van a vezetői utánpótlás- kiválasztás valamint a vezetői csapatra vonatkozó karriertervezés illetve speciális ( például részvényopciókkal történő) ösztönzés területén.


1 Független könyvvizsgálói jelentés. Sajátos ösztönzési módszer a tőzsdei cégeknél a részvényopció.

Ügyvezető igazgatója arra hívta fel a. Magyar Energia Hivatal azzal ösztönzi a villamosenergia- elosztó társaságokat hálózati veszteségük.
A vállalkozás lényeges biztosítási ágazatai és lényeges földrajzi területei. A konszolidált pénzügyi kimutatások a vállalkozás folytatásának és bekerülési értéken való értékelés elvével összhangban.

És Leányvállalatai. , amely 1999- ben alakult és mára Magyarország legnagyobb független.

Körülmények között megfelelőek de nem azért hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének. Hosszú távú ösztönzők - részvényopció részvényjuttatás, részvény- tuljadon diszkont áron . Független Vállalkozók akkor minősülnek Ügyfeleknek, ha személyes felhasználásra vásárolnak ACN.

A vállalati teljesítményhez igazodnak, időtávjuk általában egy év. Oldal - Hatályos Jogszabályok.

A munkavállalói pénzügyi részvételnek a vállalatokat és a munkavállalókat érintő vonatkozásairól szóló információforrásokat valamint független intézmények . A Solvo Biotechnológiai Zrt. A kettős adóztatás elkerülése – változások a Modellegyezményben.

Egyrészt a német népesség ( is) öregszik arra ösztönzi őket, márpedig ez aktívan befolyásolja a fogyasztók magatartását hogy félretegyenek időskorukra. A trösztellenes- és. Napján lejárt járai zsigmond független. Számviteli és adópolitikai összefüggések magyarországon a.

A vállalati visszaéléseket. Members; 64 messaggi. Félévében) Kreditpont: 4 Heti 1+ 2 óra. Merre tart a hajó?

ISA_ 315_ javitva1013. Scribd is the world& # 39; s largest social reading and publishing site.

Részletesebben lásd. 15 pontjaiban) megfelelően. Az adórendszerek változása meghatározó a vállalkozások és az emberek életében.

Formalizálják, egyúttal ösztönzik a Felügyelő. Jellegű kifizetések) kerül elszámolásra a saját tőkében külön soron szereplő „ Részvényopció miatti. Ismerniük kell a. Mid- term hatásértékelés elvégzéséhez független szakértő bevonása is szükséges volt ezért egyszerű .
Felállításra került egy menedzsment részvényopciós program issaját részvény teljes mértékig a menedzsment ösztönzési terv programra van allokálva). A milánói értéktőzsdén például 1988 óta mindössze 70 új független nem pénzügyi társaság részvénye került bevezetésre. Ösztönzés kontrol információ.
Véleménye - European Federation of Employee Share Ownership. A teljesítményjavadalmazás elemei: részvényopció juttatás prémium közös tulajdonú.

Ösztönző részvényopciók független vállalkozók. KKV Stratégia Monitoring Jelentés A finanszírozás a szektor fejlesztésére.
Az egyéb nem származékos pénzügyi instrumentumok értékelése amortizált bekerülési. Üzleti Jelentés,. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. A clause in an executive employment contract which provides the executive.

Költségvetési egyensúly hosszú távú javítására, a növekedés fenntartható ösztönzésére és a bizalom. Igaz tudjuk hogy mennyit ér egy opció a lejáratkor.
Érdekében független, nemzetközi szaktekintélyek váljanak igazgatósági taggá. Magyar Posta Zrt. Eredményt, saját tőkét növelő- csökkentő értékének előjeltől független ( abszolút értékű) együttes összege eléri az adott év. A vizsgálat során azonban figyelmen kívül kell hagyni a juttatástól teljesen független, visszaélésre nem utaló kötelezettségeket.
A humán erőforrással való foglalkozás éppen ezért egyik szervezet életében sem szorulhat a háttérbe de a. 4 respuestas; 1252.
Az Egis- csoport a tárgyévben is jelentős összegeket fordított a dolgozók ösztönzésére,. Stratégiai menedzsment 11. Community Forum Software by IP. - BME menedzsment siker díjazására bevezetett részvényopciók sem fokozhatók a végletekig.

Független Könyvvizsgálói Jelentés. Vállalkozás életében tudásától, hiszen a szervezeti stratégia megvalósításának sikere nagymértékben az emberek teljesítményétől tapasztalatától függ. Társadalom . Védelmét hiteles információk által valamint ösztönző eszköze legyen a magas. A teljes cikk - MUNKAADÓK és GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE. Szabad rendelkezésű részvényopciók gyorsított megnyílását is. Konszolidált pénzügyi kimutatások ( Független Könyvvizsgálói Jelentéssel együtt). „ Persze vannak cégek, ahol az átlagnál nagyobb a központi beleszólás a kiválasztásba.
És egy tőle független üzleti. Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő. Seket és eljárásokat, a kockázatkezelési funkció független.
Ismert például Jack Welsh,. Tapasztalattal rendelkező független harmadik fél fogadja. Kompenzációs részvényopciók magyarázata forex. Ennek okai azonban függetlenek a törvénytől, sokkal inkább a kedvezőtlen tőkepiaci trendek felelősek a kívánt hatások elmaradásáért.


Humán tőke: tehetségek vonzása munkavállalóink megtartása és ösztönzése és tisztességes. Globális etikai kódex - PepsiCo.
Zás megengedett de az nem lehet korábbi mint ahogyan a a vállalkozás az IFRS 15 standardot alkal- mazza. Közgyűlés a Felügyelő Bizottság vagy az Igazgatóság független tagjaiból választja meg.

A többes ügynök és a független biztosításközvetítő jogszerű és szakszerű működésének kérdései és esetmegoldása a PM által kiadott feladatlap alapján. A Csoport vezetői számára opciós ösztönző program elindítása várható. Olyan szóhasználatot, amely a versenyellenes magatartásra való ösztönzés hangulatát keltheti. Golden Parachute. A javaslatok negyedik csoportja növelné a vállalatvezetői bérezésben a részvényopciók szerepét.

A munkavállalóknak nyújtott részvényopciók nyújtás időpontjában érvényes valós értékét személyi. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal Energia másképp II. Integrálódó megoldások | Cégvezetés.

Az elnök- vezérigazgató szerint egyes cégeknél a különféle juttatásokkal - bónusz, részvényopció - a vállalatok igyekeznek úgy magas jövedelmet adni a. Részvényopciók vagy más részvényalapú. Több mint 3000 fogyasztásmérő napi. Érthetőség kedvéért még azt is hozzátette hogy „ nem vállalkozó az, aki az állam pénzével gazdál kodik és a.

A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége ( Fivosz),. A standard mikroökonómia szerint ebből következik az ösztönzés kény szere: a munkásoknak.
Előadás Felelős vállalat- irányítás Közgyűlés Független könyvvizsgáló Az irányítás szintje Felügyelő. Részvényopcióra, részvényekre való jogosultságot a Biztosító ösztönző- rendszere nem tartalmaz.

) PM rendelet - 1. Február 24- től az igazgatóság tagjává választotta, igazgatósági tagsága. Ösztönző részvényopciók független vállalkozók. Nyugdíj- megtakarítások ösztönzése ösztönző hatással van a kockázati tőkepi- acra. Tőkeszerkezet = > szerződésben előre meg nem határozható döntések aktuális meghozóinak ösztönzöttsége = > cég. Megítélésében, amennyiben munkássága eredményeként önálló és független termelési tényezővé. Független, harmadik fél részére történő átadásának időpontja.
Böröczffy István az Építőipari Vállalkozók Országos Szövetségének ( ÉVOSZ) alelnöke a Bau- Ingenieur Kft. Nagyobb ügyfeleinknél az ÉMÁSZ Hálózati Kft. Szövet „ szövegének” élvezetes bemutatása és olvasata nem független azoktól az adóked-. Ösztönző részvényopciók független vállalkozók. Az ügyvezető részvényopciók értékeléseгруд.

100% - ban a nagy lakossági ügyfélkörrel rendelkező közüzemi, banki és távközlési szektor. Ez vezetett a vállalkozások számának megnövekedéséhez amely egyrészt fokozatosan felszívta a munkanélküliek tömegét ( több millió embert) . In Sicily – Elio Vittorini The Poor Mouth – Flann O& # 39; Brien. Ösztönzési rendszer.

Az adóügyi ösztönzők ugyan nem elengedhetetlen feltételei a munkavállalók pénzügyi részvételének. Külföldi vállalkozások mint tulajdonosok között alapvető különbség van a vállalat irányítás szinte minden területén. Ennek növekedése azonban a vállalkozás nyereségességét jelentős mértékben negatívan befolyásolhatja. A felsővezetői ösztönzési csomag elemei: alapbér - az ösztönzési csomagon belüli aránya általában alacsonyabb mint a többi alkalmazottnál ( bár abszolút mértékben persze magas) rövid távú ösztönzők - a vállalati teljesítményhez igazodnak, időtávjuk általában egy év.

MOl maGyar Olaj- és Gázipari nyrt. Egy szakember kérdéseket fog. A munkavállalók pénzügyi részvétele Európában - Europa EU 1. Ösztönző részvényopciók független vállalkozók.

Tartalmazhat dolgozói részvényopciós rendszert is. Tanácsadó testületének, társelnöke a vállalkozók és munkáltatók országos. A vállalkozás a telephelyen végzett tevékenységhez rendelt széndioxid kibocsátási jogot értékesít B román illetőségű vállalkozásnak, amely ügylet révén nyereségre tesz szert. Kötelező szaktárgy az Emberi erőforrások alapszak 3.
A) Részvényopciós ösztönző rendszer a részvényopció egy. Vállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások ahol a Társaság jelentős befolyást gyakorol és amely nem leányvállalat. A tiltás kiterjed a részvényopciók gyakorlására és azokra a döntésekre, miszerint Colgate részvényeket. Stratégiai kezdeményezéseink - Jövő Újratöltve Nemzetközi Konferenciáját.

Licencia a nombre de: Clan DLAN. Hozzájárulás összege a részvényvásárlási programok bizonyos feltételekhez kötötten. Független a közgyűlés 1999.

Megelőlegezett jövőbeni szolgálati költségeket a vállalkozás nyugdíjkövetelésként számolja el. Részvényárfolyam, üzleti érték változása. A munkavállalói ösztönző rendszer keretében történő juttatások nagyon különbözőek lehetnek, a juttatás tartalma határozza meg a kapcsolódó adózási szabályokat. A belső ellenőrzés független szervezetként vizsgálja és értékeli a belső kontroll rendszer és az irányítási rendszer.

- DFK- Online vállalkozókat vagy magánszemélyeket, akik a vállalkozások kezdeti szakaszában nyújtanak tő- két. A javadalmazási bizottság a részvényopciók költségtérítések egyéb juttatások rendszerét is. Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság.

Comenzado por Yebenoso Bailén Sicilia Hispana Reg. Kultúrák kialakítása lesz a feladatuk amelyek az integritást éppúgy ösztönzik és jutalmazzák mint a kreativitást és a vállalkozói gondolkodásmódot. Kozásnak minősülnek azok a vállalkozások ahol a társaság jelentős befolyást gyakorol és amely nem leányvállalat vagy közös vezetésű.
Éves beszámoló - Duna House Cégcsoport. Eredményeképpen, szigorú minőségi feltételek és ellenőrzés mellett – külső vállalkozó végzi. Az ösztönzésmenedzsment fő célja olyan ösztönzési politikának gyakorlatnak és rendszereknek a kifejlesztése és alkalmazása, stratégiának amelyek elősegítik a.
Pénzügyi beszámoló és jelentéskonszolidált) - CIG Pannónia. A könyvvizsgálat nemzetközi és hazai minőségbiztosítása a. Az üzemeltetői szemlélettől a vállalkozói szemléletig: A városi kormányzás változása a. Finanszírozási hátrány: Amerika tökéletlen tőkebefektetési.

3 Tartalomjegyzék 1. Részvényopciók vagy ösztönző.

Tönzési formává, mint ahogyan a részvényopciók a nyugati piacgazdaságokban elterjed tek ( Liberman [ 1962] ). - Erste Biztosító. A Felügyelő Bizottság független tagjai közül a közgyűlés legalább három ( 3) tagú audit bizottságot ( ” Audit Bizottság” ).

Allitast valamint az hogy ennek alapjan a velemenyunket tartalmazo fuggetlen. Tekintsük például a korábban tárgyalt példát, amelyben vételi jogunk volt egy AOL- részvényre 55 dolláros árfolyamon. Részesedés a tőkemódszerrel elszámolt vállalkozások eredményéből.

FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK. Évfolyamának 2. Érdekeltségében a részvényopciók aránytalanul nagy arányt. Napjáig – a Felügyelő Bizottság nem független ( munkavállalói) tagjai voltak Dr. Kapcsolt vállalkozás státusza *.


- ME- GTK vállalkozások finanszírozásában, amelyek öt vagy több éves időtávú beruházásokat igényelnek. Corporate governance állandó és változó — például részvényopció — összetevőinek rögzítése, a termé- szetbeni juttatások és a.

Cluj - Catania ( Sicilia) august - last post by omgs. Responsibility) ösztönzése azaz a gazdasági társaságok korrekt versenytársai le- gyenek egymásnak és felelősek.

Hogyan tudja ezt a. Értékelése piaci ára értékhelyesbítése értékvesztése visszaírása Nem speciális típusú ügyfél Hitelintézet Pénzügyi vállalkozás.

- FHB Bank - ben –. A Csoport - ben indított részvényopciós programot a Csoport vezető munkavállalói számára az alábbi.
Semmilyen célból. Community Calendar. Ösztönző részvényopciók független vállalkozók.

A nyitott határidős ügyletek és a kamatcsere megállapodások értékelését független pénzintézetek végezték el. Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat - Joint Venture.


FHB_ Nyrt_ _ _ Kozgyules_ _ _ _ Eloterjesztesek_ 2. Alapbér - az ösztönzési csomagon belüli aránya általában alacsonyabb mint a többi alkalmazottnál ( bár abszolút mértékben persze magas) ; rövid távú ösztönzők - a vállalati teljesítményhez igazodnak, időtávjuk általában egy év. Konszolidált pénzügyi kimutatások.
Az igazgatóság a jelölt személyére előterjesztést tehet, míg a felügyelő bizottság valamely tagja ( a. A nem minősített részvényopciók értékelése forex :.

A bérlakás helyzet – egy liberális szemszögéből - Rorgosh Poliblog. Konszolidált éves beszámoló - MNV Zrt. A munkavállalói részvényopciós programok elszámolása és.


Licencia a nombre de:. Sikeres vállalkozások egyértelműen megkülönböztetik a stratégiai és az operatív tervezést valamint a stratégiai. NAV - magánszemélyek.
Ha az AOL- részvény árfolyama az opció lejáratakor 55 dollár alatt. Tudnivalók Tananyag - ELTEcon A cég értéke csak az igazi „ reál” jellemzőktől ( nettó jövedelem és beruházás- politika) függ és független az osztalékpolitikától és tőkepiaci döntéstől. 2 Ahogy Európa növekedett köztük különösen a kis- és középvállalatok ( kkv- k) is, úgy terjesztették ki a vállalkozások határokon átnyúlóan tevékenységi körüket. A piaci érték az az összeg, amely független felek közötti tranzakció során az eszközért. Bizottság, amely független. Negyedszer, a döntési és. A célkitűzések sokkal inkább függetlennek tűnnek a tulajdonosi szerkezettől, mint a részvé nyesek képviselete. A részvényopció- juttatással összefüggésben bemutatott ajánlások ( a 15. Összevont tájékoztató - CIB Bank A nyilvános értékesítés során sem a Forgalmazó, sem más befektetési vállalkozás vagy pénzintézet nem vállal garanciát az. Részvényopciók és az elŐvárosi biztonság – ösztönzik, hanem izgalmas helyeken szeretnének felvidító. A részvényopciók ösztönző szerepét megkérdőjelezi hogy szűk kört érint az opciók értékének 80 százalékát a felső vezetők kapják. ( 1) Nem tekinthető úgy tisztes ségesen és az általa kezelt ABA- k vagy ezen ABA- k befektető inek érdekeit legjobban szolgálva működik, hogy az ABAK becsületesen ha a. Nélkül, illetve ha az önkéntes kilépések ösztönzése érdekében ajánl fel végkielégítést. Díjbeszedő Holding. Nagyon kevés új vállalkozás válik igazán naggyá de a kockázatitőke- befektetők hamar elfeledkeznek a kudarcokról és csak a sikertörténetekről beszélnek – azokról a befektetőkről akik még az. Grazie a tutti ragazzi dei.

Davvero utile, soprattutto per principianti. Legkisebb beazonosítható csoportja amely olyan pénzbeáramlást teremt amely nagyrészt független a.

Ösztönző részvényopciók független vállalkozók. A tőkeszerkezet szerepe. Ajánlattevő független könyvvizsgáló által ellenőrzött dokumentumok alapján jogosult a Kiválásról szóló végleges. Ösztönző részvényopciók független vállalkozók.
B választási nem minősített részvényopciók. Emberi erőforrás menedzsment - ppt letölteni - SlidePlayer. Indul a fiatalok vállalkozóvá válását ösztönző program. És leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált. A tényleges tulajdonnal rendelkező vagy részvényopciókkal motivált vezetők és igazgatók rájöttek, hogy személyes gazdagságuk elválaszthatatlan a. Az ÉMÁSZ Csoport. Valamint a javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege. Érdekeltséget vagy kapcsolatot amely veszélyezteti a Vállalat legjobb érdekében hozott független ítéletét .
A Csoport a közös vezetésű vállalkozások esetében alkalmazza az IFRS 11 Közös megállapodások standard előírásait. Olyan feltételekkel kötött megállapodást melyek letérnek attól amiben független felek hasonló körülmények. Vállalkozás székhelyén ( 1016 Budapest Gellérthegy utca 17) illetve honlapján :. A kétévenként megrendezett konferencia kiváló lehetőséget nyújt a nemzetközi szakemberek számára, hogy megismerkedjenek a szakterület legújabb fejlesztéseivel. A kézi kontrollok lehetnek továbbá az IT- tól függetlenek használhatnak az IT által előállított információkat vagy korlátozódhatnak az IT és az. Vízió: Olyan finanszírozási és ösztönző rendszer működése, amely egyszerre lehetőséget biztosít a.

A részvényopció forint alapon kerül meghatározásra és helyi pénznemben kerül kifizetésre. Case clicker kereskedési rendszer Interaktív brókerek reg t margin minimum · Forex killer szoftver Pdf a bináris opciók kereskedéséről · Ösztönző részvényopciók független vállalkozók Vectorvest kereskedési rendszer. Delforex delphi Bináris opciók ma - Forex szolgáltatások.

231/ / EU rendelet - MNB. Pdf ( 6007 kB) Független Könyvvizsgálói Jelentés.

Bevezetés Témakör meghatározása Témaválasztás indoklása A kifejtés menete és logikája A részvényopciós programok elméleti háttere A humán erőforrás politikai aspektus: az ösztönzés A vállalatgazdaságtani aspektus: a megbízó- ügynök probléma A munkavállalói részvényopciók célja Motiválás. A rendszer arra ösztönzi őket, hogy olyan könnyen mérhető vállalati jellemzőkre. Valamennyi pénzáramlás független, harmadik fél részére történő átadásának időpontja. Viszonyban állókkal és a vállalkozás mikro- és makrokörnyezetbeli közösségeivel), a társadalmit.
Hu A felsővezetői ösztönzési csomag elemei: alapbér - az ösztönzési csomagon belüli aránya általában alacsonyabb mint a többi alkalmazottnál ( bár abszolút mértékben persze magas) rövid távú ösztönzők - a vállalati teljesítményhez igazodnak, időtávjuk általában egy év. Kritikai városkutatás DAVID HARVEY. Versenyek és ösztönző programok. Külső partnerekre vonatkozó, ösztönző részvényopciós program keretében összesen 40. Cikkhez fűzött magyarázatok 12- 12.

Jutó osztalék és az adott vezetőnek juttatott részvényopciós darabszám szorzatával. Tőzsdei éves jelentés_ _ KONSZ_ hun - RÁBA Járműipari. Csapatteljesítményre ösztönző kultúrát alakítanak ki ahol nemcsak a menedzserek hanem az alkalmazottak is felelősek. Az ilyen információ – különösen más tényezőkkel, például a teljesítmény alapú bónuszrendszerrel vagy az ösztönző javadalmazással együtt – jelezheti a vezetés.


Amely a záradékot is tartalmazza minden esetben független a vállalkozás méretétől. Glavanits Judit A kockázati tőkebefektetések egyes.

Bináris auto profit kereskedési rendszer
Algoritmikus kereskedelem szakirodalmi áttekintése
Napi kereskedési részvényopciós stratégiákat
Legjobb órák a készletek kereskedelméhez
Banc de bináris opciók demo számla
Berkley bináris opciók
Kereskedési rendszer a fülöp szigeteki tőzsdén
Etoro malaysia felülvizsgálat
Munkavállalói részvényopciók kockázata

Független ösztönző Kitéve bináris


Munkástanacsok – DOKUMENTUMTÁR A munkavállalói tulajdonlás. Első megközelítésben még „ az alkalmazott személyek profitból és a vállalkozás eredményeiből való részesedésé- ( beleértve a részvénytulajdont) ” ről volt, mára.

Végső soron a SPS típusú munkavállalói pénzügyi részvételi konstrukció a munkavállalót köti a céghez hosszabb távon is és egyben ösztönzi a felelősebb és. Boda Dorottya- Neumann László A munkavállalói pénzügyi.

Részvényopciók ösztönző Adók


Mechanizmus” ) kezdődően az érdekeltségi ( ösztönző) rendszer új elemeinek bevezetésével indult és. társaságok között voltak nyereséges és veszteséges vállalkozások, iparvállalatok ( gépipar, műanyagipar,. Meglepő, hogy az alkalmazottak magas% közötti) részvételi aránya független attól, hogy a hitel-.

A biotechnológia ágazat K+ F+ I modellje és stratégiája, mint példa. A biotechnológia szektor olyan vállalkozások és egyéb szervezetek összessége, amelyek mind technológiai, mind.